Ben door dit werk een beter mens geworden

Jeffrey de Dood
Leerling, KDC Nifterlake

Soms hebben kinderen of gezinnen extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als een kind een achterstand in de ontwikkeling of een beperking heeft. Ons Tweede Thuis ondersteunt deze gezinnen en kinderen op verschillende manieren. Het uitgangspunt in de begeleiding is dat we continu kijken naar wat het kind nodig heeft en hoe we die ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen. We werken nauw samen met familieleden en het netwerk van het kind.

Kinderdienstencentra

Onze Kinderdienstencentra zijn er voor kinderen die een ontwikkelingsachterstand, autisme, (ernstige) (verstandelijke) beperking of  gedragsproblemen hebben, en die niet naar een regulier kinderdagverblijf of een gewone school kunnen. Wij bieden een aangepaste omgeving. Wij kijken wat er aan de hand is met een kind en proberen de ontwikkeling van het kind op allerlei manieren te stimuleren. Het kind krijgt een eigen dagprogramma, waarbij ouders intensief worden betrokken.

Verpleegkundige zorg

Op een van onze locaties, Verpleegkundig KinderZorghuis de Biezenwaard, bieden wij intensieve zorg aan kinderen met een ernstige en/of chronische aandoening. Dit vindt plaats in een huiselijke en veilige omgeving, waar ook oog is voor de ontwikkeling van kinderen, onder begeleiding van een professioneel pedagogisch team.

Ondersteuning thuis

Speciaal voor gezinnen met een kind met een beperking, of gezinnen waarvan de ouder(s) een beperking hebben, bieden wij ambulante begeleiding via de wijkteams. Deze teams hebben veel kennis en ervaring in huis en zijn nauw verbonden met de wijk en alle activiteiten en organisaties in de omgeving.

(Deeltijd)wonen

Voor kinderen die vanwege hun beperking niet thuis kunnen wonen, bieden wij woonvoorzieningen speciaal voor kinderen. We zorgen op deze locaties zo veel mogelijk voor een natuurlijke opvoedingssituatie. Dat doen we in nauwe samenwerking met ouders, zij worden intensief betrokken bij de ondersteuning en begeleiding van hun kind.

Daarnaast bieden wij een aantal plekken waar kinderen in een veilige, warme en liefdevolle omgeving een nacht of weekend kunnen logeren.

Ik wil op avontuur

Jeffrey de Dood
Persoonlijk begeleider in opleiding
KDC De Wollewei, Haarlem

Jeffrey de Dood (30) heeft zeebenen. Die krijg je vanzelf als je een tijdje op de grote vaart hebt gewerkt. Aan die zeebenen heeft hij niet zoveel in zijn huidige werk. Jeffrey is sinds 6 maanden persoonlijk begeleider in opleiding op Kinderdienstencentrum De Wollewei. Best een omschakeling voor iemand die de zeevaartschool heeft gedaan en […]

Lees meer
Lees meer over Ik wil op avontuur

Team van de Biezenwaard: “Je leert hier echt het kind goed kennen en niet alleen de ziekte”

Team
Verpleegkundige
De Biezenwaard, Uithoorn

In Ons Tweede Thuis-locatie De Biezenwaard in Uithoorn zorgen 22 collega’s voor ernstig en chronisch zieke kinderen. Ze bieden verpleegkundige ziekenhuiszorg in een huiselijke sfeer, maar werken ook aan de ontwikkeling van de kinderen. Die combinatie is uniek in Nederland. “Kinderen die ziek zijn staan al 1-0 achter, dus we proberen toch dingen te ondernemen […]

Lees meer
Lees meer over Team van de Biezenwaard: “Je leert hier echt het kind goed kennen en niet alleen de ziekte”

Wonen op de Beethovenlaan

Melinda
Persoonlijk Begeleider
Beethovenlaan, Aalsmeer

Je woont in een groep. Best gezellig maar wat als er nasi op het menu staat en je lust dat echt niet? Hoe kun je maatwerk leveren in een groep? Hoe doe je dat als iedereen andere wensen en behoeftes heeft. En hoe zit dat met gewoontes die je van huis uit hebt, kun je […]

Lees meer
Lees meer over Wonen op de Beethovenlaan

Casemanagement: haal er hulp bij als het nodig is

Annemarie Meijer
Casemanager
Wijkteam Regio Amstelland

Wat doe je als je ziet dat het niet goed gaat met je dochter en je cliënt? Als je niet meer weet wat je moet doen? Dan ga je bij elkaar zitten en je zoekt hulp. Bijvoorbeeld van iemand met veel ervaring en deskundigheid, een casemanager. Voor Dilara Sen was dat een goede stap. Jolanda […]

Lees meer
Lees meer over Casemanagement: haal er hulp bij als het nodig is