Wil mijn positieve energie delen met anderen

Thirza Meijer-Strijbis
Persoonlijk begeleider, De Schoolweg

Niet-aangeboren hersenletsel

Voor mensen die hersenletsel oplopen, verandert er veel in hun leven. Zij moeten leren leven met nieuwe beperkingen en uitdagingen. Daardoor voelen zij zich onmachtig en verloren. Deskundige en persoonlijke begeleiding is dan zeer welkom. Wij ondersteunen cliënten en familieleden op verschillende manieren.

Lees meer

Autisme

Mensen met autisme ondersteunen wij op verschillende manieren. Het is voor hen niet altijd even makkelijk om een baan te vinden of om zelfstandig te wonen. Speciaal voor mensen met autisme bieden wij verschillende woonvoorzieningen en een arbeidstrainingcentrum. Daarnaast bieden we ambulante begeleiding voor mensen die zelfstandig wonen.

Lees meer

Verstandelijke beperking

Wij ondersteunen mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) of een matige verstandelijke beperking (mvb) op verschillende manieren. Wij bieden bijvoorbeeld intensieve zorg en begeleiding in onze woonvoorzieningen met groepswoningen, maar hebben ook appartementencomplexen waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Daarnaast bieden we dagbesteding (ook intramuraal), werkplekken en ondersteunen we bij re-integratie naar een betaalde baan.

Lees meer

Ernstig meervoudige beperking (EMB)

Wij bieden ondersteuning van mensen met een ernstig meervoudige beperking. Wij bieden intensieve zorg en begeleiding in onze woonvoorzieningen, die voor de EMB-doelgroep vaak zijn uitgerust met dagbesteding op hetzelfde terrein. De begeleiding is hierop afgestemd en er zijn hulpmiddelen zoals tilliften of uitluisterapparatuur aanwezig. Bij mensen met een ernstige meervoudige beperking ga je af op hun lichaamstaal. Het zijn unieke mensen. Zij zijn niet gemaakt. Wat je ziet dat krijg je.

Lees meer

 

Kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand

Speciaal voor kinderen met een achterstand in de ontwikkeling, een verstandelijke of meervoudige beperking, hebben wij kinderdienstencentra. Hier vinden zij een veilige en stimulerende plek om te spelen, te leren, gewaardeerd te worden en zich met plezier te ontwikkelen. Ook bieden wij gespecialiseerde kinderverpleegkundige zorg, ondersteuning thuis, speciale buitenschoolse opvang, logeerplekken en (deeltijd) woonvoorzieningen, speciaal voor kinderen.

Lees meer