Ons Tweede Thuis als werkgever

Wij werken samen aan een goed leven voor mensen met een beperking. En dat krijgen we alleen voor elkaar als we samenwerken, als medewerkers plezier hebben in hun werk, zich gewaardeerd voelen en in hun kracht staan. Bij Ons Tweede Thuis noemen we dat 'Goed Werk'. Wat wij precies verstaan onder Goed Werk leggen we je uit aan de hand van een aantal speerpunten: 

Samenzeggenschap

Kenmerkend voor Ons Tweede Thuis is onze platte organisatiestructuur. We werken op basis van gelijkwaardigheid. Binnen teams, en in de hele organisatie, heerst een klimaat waarin reflectie, feedback geven en luisteren de basis zijn voor de samenwerking. De regie en het eigenaarschap voor de kwaliteit van de zorg liggen bij het team en de medewerker, in een stevige verbinding met de driehoek: cliënt-familie-begeleider.  

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers ook invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld op hun rooster en de taakverdeling in het team. Dit draagt ook bij aan een fijne balans tussen werk en het privéleven. Communicatie, procedures en systemen houden we zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk. Ons motto is: wat je zelf kunt regelen, organiseer je zelf, vanuit je eigen vakmanschap. En kom je er niet uit, dan kun je altijd om hulp vragen: in het team, op de locatie, bij de behandelaars of op het dienstencentrum. En verder doen we alleen de dingen die echt nodig zijn, dat geldt bijvoorbeeld ook voor vergaderen. 

Ontwikkelkracht

Leren, ontwikkelen en innoveren vinden wij belangrijk. Kies je voor Ons Tweede Thuis, dan krijg je  volop kansen en mogelijkheden om te groeien in je werk en je talenten te benutten. Daarbij ben jij zelf in de lead. En we reiken onze medewerkers de middelen aan die zij nodig hebben om te groeien. We bieden een breed opleidingsaanbod, dat helemaal aansluit aan bij onze visie op kwaliteit én de wensen en behoeften van onze medewerkers. 

Innovatie

Bij Ons Tweede Thuis zijn innovatie en vernieuwing onderdeel van ons dagelijks werk. Nieuwe dingen ontwikkelen we altijd vanuit de behoefte van de cliënt of ter ondersteuning van de medewerker. We hanteren hierbij een pragmatische aanpak: we beginnen klein en bij succes maken we het stapsgewijs groter. Technologie en sociale media helpen hierbij. Innoveren is ook experimenteren, dingen uitproberen. Niet alles gaat in één keer goed. Fouten maken mag, dat hoort erbij.  

Warm welkom

Kies jij voor ons, dan zorgen wij ervoor dat jij je snel bij ons thuis voelt. Een warm welkom noemen we dat. In een periode van 60 dagen zorgen we dat je goed ingewerkt wordt in je functie en dat je je betrokken voelt bij de locatie en bij Ons Tweede Thuis als organisatie.   

Contactgegevens

Recruiters
Sjoukje Bossenbroek
06-25711830
Mail Sjoukje

Martijn Smit
06-50192848
Mail Martijn

Werken en leren
BBL en BOL

Pauline Turenhout
06-21375891
Kim Pasman
06-31142053
stage@onstweedethuis.nl

"In de langdurige zorg leer je cliënten echt kennen.
Je loopt een stuk mee op hun levenspad."