Ben door dit werk een beter mens geworden

Jeffrey de Dood
Leerling, KDC de Wollewei

Wij werken samen aan een goed leven voor mensen met een beperking. En dat krijgen we alleen voor elkaar als we samenwerken, als collega’s plezier hebben in hun werk, zich gewaardeerd voelen en in hun kracht staan. Bij Ons Tweede Thuis noemen we dat ‘Goed Werk’. Wat wij precies verstaan onder Goed Werk leggen we je uit aan de hand van een aantal speerpunten:

‘Samenzeggenschap’

Kenmerkend voor Ons Tweede Thuis is onze platte organisatiestructuur. We werken op basis van gelijkwaardigheid. Binnen teams, en in de hele organisatie, heerst een klimaat waarin reflectie, feedback geven en luisteren de basis zijn voor de samenwerking. De regie en het eigenaarschap voor de kwaliteit van de zorg liggen bij het team en de medewerker, in een stevige verbinding met de driehoek: cliënt-familie-begeleider. In onze zorgvisie lees je meer over hoe wij denken over onze rol als zorgorganisatie.

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers ook invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld op hun rooster en de taakverdeling in het team. Dit draagt ook bij aan een fijne balans tussen werk en het privéleven. Communicatie, procedures en systemen houden we zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk. Ons motto is: wat je zelf kunt regelen, organiseer je zelf, vanuit je eigen vakmanschap. En kom je er niet uit, dan kun je altijd om hulp vragen: in het team, op de locatie, bij de behandelaars of op het dienstencentrum. En verder doen we alleen de dingen die echt nodig zijn, dat geldt bijvoorbeeld ook voor vergaderen.

Ontwikkelkracht

Leren, ontwikkelen en innoveren vinden wij belangrijk. Kies je voor Ons Tweede Thuis, dan krijg je  volop kansen en mogelijkheden om te groeien in je werk en je talenten te benutten. Daarbij ben jij zelf in de lead. En we reiken onze medewerkers de middelen aan die zij nodig hebben om te groeien. We bieden een breed opleidingsaanbod, dat helemaal aansluit aan bij onze visie op kwaliteit én de wensen en behoeften van onze medewerkers.

Innovatie

Bij Ons Tweede Thuis zijn innovatie en vernieuwing onderdeel van ons dagelijks werk. Nieuwe dingen ontwikkelen we altijd vanuit de behoefte van de cliënt of ter ondersteuning van de medewerker. We hanteren hierbij een pragmatische aanpak: we beginnen klein en bij succes maken we het stapsgewijs groter. Technologie en sociale media helpen hierbij. Innoveren is ook experimenteren, dingen uitproberen. Niet alles gaat in één keer goed. Fouten maken mag, dat hoort erbij.

Samenwerken (x3)

Samenwerken, samenwerken, samenwerken. Dat is de kern van ons strategisch beleid. Onze blik is naar buiten gericht, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen mensen met een beperking het beste kunnen ondersteunen bij een goed leven. Iedereen die een rol speelt in hun leven doet daaraan mee en draagt daaraan bij. Waarom zo en vanuit welke uitgangspunten, is te lezen in ons strategisch beleid. De kern van ons strategisch beleid is een goed leven. Dat willen we voor alle mensen die bij ons wonen, werken en dagbesteding hebben. Ieder mens is uniek. Dus wat een goed leven is, verschilt per persoon. Ons Tweede Thuis helpt hierbij.

Warm welkom

Kies jij voor ons, dan zorgen wij ervoor dat jij je snel bij ons thuis voelt. Een warm welkom noemen we dat. In een periode van 60 dagen zorgen we dat je goed ingewerkt wordt in je functie en dat je je betrokken voelt bij de locatie en bij Ons Tweede Thuis als organisatie. Lees meer

Meer informatie over Ons Tweede Thuis en onze locaties vind je op onze organisatiewebsite.