Nes aan de Amstel

Begeleider Triple C

Binnen Ons Tweede Thuis ontwikkelen we de zorg continue door. Binnen locatie Sluis-Zicht in Nes aan de Amstel, waar cliënten met hoge contextgevoeligheid en intensieve zorgvragen zorg ontvangen, is experimenteer ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van een nieuwe rol als teamondersteuner Triple C. Je begeleidt het team en individuele medewerkers om het methodisch werken voor deze doelgroep te versterken en door te ontwikkelen, met name vanuit de Triple C visie.  

Wat ga je doen?

Je versterkt de kennis en kunde binnen je team en je locatie met verdiepende expertise op het gebied van Triple C. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg vergroot met in het bijzonder aandacht voor hechtingsbevorderend werken en het toepassen van Triple C in de praktijk en de onderlinge samenwerking. Je bent procesmatig sterk, denkt altijd een stap vooruit en bekijkt vraagstukken op systeem-, team- en organisatieniveau. Je signaleert inhoudelijke knelpunten binnen de locatie of binnen het team en weet deze met je collega’s op een adequate manier aan te pakken. Je hebt een grote mate van zelfreflectie, daarnaast het vermogen om collega’s de spiegel voor te houden en hiermee in gesprek te gaan. Je hebt een coachende rol naar je collega’s. Evengoed ben je onderdeel van het team, en laat je je ook door hen spiegelen. Binnen jouw expertisegebied op Triple C volg je de ontwikkelingen, vergroot je je kennis en maak je je team en locatie daarvan deelgenoot. Ook deel je deze kennis breed binnen Ons Tweede Thuis of in kennisnetwerken op regionaal of landelijk niveau. Deze rol heb je naast je taken als persoonlijk begeleider binnen het team.

In overleg worden ontwikkeldoelstellingen voor de doelgroep bepaald, hoe deze te realiseren maak je zichtbaar in een persoonlijk ontwikkelplan.

Waar kom je te werken als Begeleider Triple C ?

Sluis-Zicht is een landelijk gelegen locatie waar mensen wonen met LVB+ of (Z)EVB. Het is een rustige, grote buiten locatie waar wij bouwen aan een zo normaal mogelijk leven voor onze bewoners. Dit doen we door rekening te houden met de basisbehoeften van onze bewoners, d.w.z. dat wij uitgaan van de basisbehoefte van de mens volgens de Triple C methodiek en daar vanuit bijdragen aan een goed leven en op alle gebieden: zelfzorg, werken, wonen. We zijn er onvoorwaardelijk voor elkaar, ook al begrijpt onze doelgroep de dingen niet altijd goed. Op een woongroep van 4 bewoners werk je samen met een collega. Door leuk en passend werk te verzorgen en een zinvolle daginvulling te realiseren kunnen wij werken aan een relatie. Door beide voorop te stellen laten we ons niet leiden door het gedrag. Als begeleider ben jij de veilige thuishaven. Wil je dat zien? klik hier voor het filmpje!

Onze bewoners vragen een intensieve begeleiding in hun dagelijks leven en een daarbij behorende intensieve zorgvraag.

Wie ben jij?

- Je hebt een zorg gerelateerde HBO opleiding volbracht;
- Je beschikt over coachende vaardigheden en bent in staat anderen te enthousiasmeren;
- Je bent een ervaren begeleider die zich heeft verdiept in de driehoek en je weet anderen te helpen deze te versterken. Je gelooft in ontwikkelkracht en samenzeggenschap;
- Minimaal 24 uur werkzaam of de bereidheid om minimaal 24 uur te werken;
- Flexibiliteit in werkdagen en werktijden vanuit de 24 uurs visie van OTT;
- Je hebt ruime ervaring met het werken met cliënten met complexe zorgvragen;
- Je hebt expertise op het gebied van Triple C en de gehechtheidstheorie of je hebt de ambitie om hierin continue te blijven ontwikkelen. Je ondersteunt de visie achter Triple C en draagt deze pro-actief uit;
- Je beschikt over goede didactische vaardigheden.

Wie zijn wij?

Ons Tweede Thuis is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en voor hun verwanten. Voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis. JIJ&IK is de slogan van Ons Tweede Thuis. Samen wordt er gewerkt aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking. Dit doen de medewerkers van Ons Tweede Thuis dicht bij mensen die de zorg nodig hebben en dicht bij de mensen om hen heen. Ons Tweede Thuis is een deel van de samenleving en draagt hier op verschillende manieren aan bij. Deze bedrijfsfilm brengt, door de ogen van de cliënten hun wereld in beeld.

Ons Tweede Thuis verleent zorg aan 2.000 cliënten met 2.500 medewerkers en 750 vrijwilligers. Er zijn ongeveer 90 locaties die aangestuurd worden door 38 locatiemanagers verdeeld over 3 regio’s.

Wat wij bieden

  • Deze rol bied je de kans te investeren in de ontwikkeling van jezelf. Mogelijkheid tot het volgen van cursussen/opleidingen.
  • Voor deze rol geldt een toeslag die gelijk staat aan een promotie naar FWG 45.
  • Het betreft een tijdelijke rol voor de duur van een jaar. Na een jaar wordt deze rol geëvalueerd. Pas dan zal helder zijn of en in hoeverre deze rol en beloning ingepast zullen worden in het eventueel toekomstige functiehuis. Samen bouwen we aan een lerende en ontwikkelende organisatie.

Contactpersoon en contactgegevens voorziening

Wil je meer weten over de functie, bel of mail dan met Dennis Huijbertsen, locatiemanager Sluis-Zicht: 0631142063 of d.huijbertsen@onstweedethuis.nl.

Locatie

Nes aan de Amstel

Opdrachtgever

Sluis- Zicht

Publicatiedatum

06.05.2021

Contactpersoon

Bossenbroek

Onze klanten